Diploma VPR-A behaald

Privacywetgeving wordt steeds belangrijker, zeker nu digitale systemen onze wereld meer gaan beheersen dan menselijke tussenkomst.

Daarom ben ik ook zo gefascineerd door de rechtspraak van het Europese Hof en de Europese wetgeving die op stapel staat o.a. op het gebied van AI (artificial intelligence ). Ook de Autoriteit Persoonsgegevens laat van zich horen, deze week nog met een boete voor de belastingdienst van 2,75 miljoen euro wegens discriminerende verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Toeslagenaffaire. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-belastingdienst-voor-discriminerende-en-onrechtmatige-werkwijze

Als advocaat privacyrecht wil ik het beste voor mijn klanten bereiken, actueel en deskundig zijn op dit terrein. Daarom ben ik best een beetje trots dat ik op 25 november mijn diploma VPR-A specialisatieopleiding Privacy en gegevensbeschermingsrecht heb gehaald bij de Universiteit van leiden, mede dankzij een fantastisch team o.l.v. hoogleraar privacyrecht/advocaat Gerrit Jan Zwenne en advocaat bij Kennedy van der Laan  Hester de Vries !

Uiteraard ben ik nu ook lid van  VPR-a , de Vereniging Privacy Recht advocaten. De Vereniging Privacyrecht Advocaten heeft als doel kennis op het gebied van het privacyrecht te bevorderen en te verspreiden. Lidmaatschap van de VPR-A is ook een kwaliteitskeurmerk. De (aspirant) leden zijn advocaten die zich aantoonbaar vergaand hebben gespecialiseerd in het privacyrecht en zich op dat terrein blijven ontwikkelen. De VPR-A draagt het keurmerk specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten. https://vpr-a.nl

Gewapend voor de toekomst, zullen we maar zeggen!